Økonomi

Vacciner booster væksten i dansk økonomi

Der er forår i sigte, hvis man spørger Nordeas økonomer. Og når vaccinerne forventeligt løsner coronagrebet om os, er det især de penge, vi har sparet op i husholdningerne, der skal sparke liv i økonomien igen. Læs analysen og se video med Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Covid Vaccine

Den historisk hurtige udvikling og udrulning af effektive Covid-19 vacciner betyder, at en mere permanent genåbning af samfundene kan ventes henover foråret, lyder det fra Nordeas eksperter i den seneste prognose, Nordea Economic Outlook.

I Danmark har de nye restriktioner for at bremse smittespredningen igen sendt økonomien i dybfryseren, men foråret venter forude. Og det er faktisk hjemme i de private hjem, at økonomien skal bringes på fode igen, fordi vores opsparinger bugner. Ikke mindst på grund af lavere rentebetalinger, en positiv reallønsvækst og udbetalingen af tre ugers indefrosne feriepenge, kombineret med, at det har været vanskeligt at bruge penge, især i servicesektoren. Læg oveni, at der kan blive udbetalt op til 40 mia. kroner ekstra, når de sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetales til marts.

Eksporten vil også komme op i tempo i takt med, at udlandet igen åbner op. Der er især grund til at vente et positivt bidrag fra turismen, som har ligget underdrejet i snart et år. Siden november har knap 20.000 personer netto meldt sig som ledige på Jobnet. Erfaringerne fra den første nedlukning viser dog, at mange af arbejdspladserne hurtigt kommer tilbage, når økonomien genåbnes. Arbejdsløsheden forventes derfor at toppe omkring 5,3% i løbet af foråret for derefter at falde igen. Ved udgangen af i år ventes ledigheden at være faldet til omkring 4%.

Cheføkonom i Nordea Helge J. Pedersen opsummerer resultaterne af den seneste økonomiske analyse, Economic Outlook. Se video.

Det gik meget bedre end frygtet 

“Verdensøkonomien oplevede et stærkt comeback henover efteråret, men er nu ramt af pandemiens anden bølge, og vi står over for et par svære vintermåneder. Udrulningen af effektive vacciner betyder dog, at væksten vil vende stærkt tilbage i takt med foråret, hvor mange af de nuværende restriktioner for at reducere smittespredningen, ventes at blive ophævet.
I år vil verdensøkonomien vokse med hele 5% efter et fald på 3,5% i 2020. Fremgangen ventes at fortsætte ind i 2022. For Danmarks vedkommende vil BNP i år vokse 2,5%, efter en tilbagegang på 3,7% sidste år. Først i løbet af 2022 vil det samlede økonomiske aktivitetsniveau dog være tilbage på niveauet før Covid-19”

De offentlig finanser kom meget bedre gennem 2020 end tidligere frygtet. Underskuddet blev således kun på 2,5% af BNP i 2020 da bl.a. indtægterne fra pensionsafkastskatterne har udviklet sig særdeles fordelagtigt for statskassen og de faktiske udgifter til flere af hjælpepakkerne har været markant lavere end oprindelig budgetteret.

- I år ventes underskuddet at blive endnu mindre eller omkring 1,5% af BNP. Den offentlige gældskvote vil falde til godt 42% ved udgangen af 2021 og derfor forblive lav i en international sammenhæng. Det giver en stor frihedsgrad i den økonomiske politik og medvirker samtidig til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt, påpeger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

ECB ventes ikke at sætte renten op, ligesom Nationalbanken også ventes at holde renten i ro henover prognoseperioden. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad. Udviklingen vil dog næppe være tilstrækkelig til at vælte udviklingen på boligmarkedet..

- I år vil huspriserne stige med næsten 6% i forhold til 2020, hvor priserne endda steg med godt 4%. Det er en voldsom udvikling som skyldes en gunstig cocktail af den lave rente, store opsparinger og en generel tro på, at økonomien kommer stærkt gennem pandemien. Det er i sandhed en underlig krise, slutter Helge J. Pedersen.

Læs hele rapporten Economic Outlook

Publiceret 04.02.2021