Økonomi

Stor optimisme i erhvervslivet

Dansk økonomi er i fuld gang med genopretningen efter corona-krisen. Boligmarkedet er bomstærkt, arbejdsmarkedet er i forårshumør og privatforbruget buldrer igen derudaf understøttet af udbetalingen af knap 90 mia. kroner (før skat) i indefrosne feriepenge. Samtidig er den internationale økonomi på vej op i gear, hvilke øger udsigterne også for eksporterhvervene.

Helge Pedersen
Helge Pedersen, cheføkonom.

Højeste siden august 2018

Derfor er det også nærmest naturgivent, at humøret i erhvervslivet fortsætter op. Således steg erhvervstillidsindikatoren for dansk økonomi i maj til 110,3 fra 105,4 måneden inden. Det er det højeste siden august 2018! Det er en rigtig god nyhed, som understreger, at dansk erhvervsliv er i gang med et rigtig solidt come-back ovenpå nedlukningerne.

Erhvervstillidsindikatoren sammenvejer konjunktursituationen i de fire hovedsektorer: Industri, bygge- og anlæg, service samt detailhandel. Både for industrien og den hidtil så hårdt ramte servicesektors vedkommende skal vi helt tilbage til 2018 for at finde en tilsvarende positiv vurdering som nu! Til gengæld faldt både bygge- og anlæg samt detailhandlen tilbage efter perioder med fremgang. For bygge- og anlægssektorens vedkommende helt tilbage til foråret 2020, for detailhandlens vedkommende efter to måneder med kraftig fremgang i kølvandet på dette forårs genåbning af detailhandlen.

Forbrugssammensætningen normaliseres

Det er klart, at når nu også store dele af oplevelsesindustrien genåbner vil sammensætningen i privatforbruget ændre sig i retning af det normale. Det vil sige, at danskerne igen vil bruge flere penge på rejser, kulturoplevelser, restaurationsbesøg og fitness, mens der måske bliver lagt færre penge i detailhandlen.

Der er ikke desto mindre grund til at forvente, at forbrugsboomet kommer til at fortsætte i lang tid fremover. Forbrugertilliden kom nemlig i maj tilbage i det positive territorium og er nu på det højeste niveau siden udbruddet af Covid-19 i foråret 2020 drevet af en solid tiltro til dansk økonomi og faldende risiko for arbejdsløshed.

Solidt opsving mindsker behovet for støtte

Det betyder også, at den samlede tillidsindikator for økonomien, som er sammensat af erhvervs- og forbrugertilliden, nu er på det højeste niveau siden sommeren 2018! Der er således lagt i ovnen til et solidt opsving i dansk økonomi hen over sommeren og eftersom beskæftigelsen nærmer sig niveau fra tiden før Covid-19 er der næppe tvivl om, at de store kompensationspakker snart står over for en udfasning i takt med at genåbningen tager fart.

Det store spørgsmål er om regeringen, som snart står over for at skulle udarbejde sit forslag til finansloven for 2022, allerede nu vil lægge op til en stramning af finanspolitikken, eller om den venter at se tiden an. Det sidste, som er mest sandsynligt, indebærer en latent risiko for, at dele af arbejdsmarkedet allerede i løbet af næste år bliver ramt af udtalte flaskehalsproblemer, som kan bremse opsvinget fra udbudssiden og måske endda også føre til en uhensigtsmæssig løninflation og forværring af konkurrenceevnen.

Af Helge Pedersen, cheføkonom. 

Publiceret 03.06.2021