Personligt

Signal til fremtiden

Efter to årtier som venturekapitalist med 150 afsluttede selskabshandler i bagagen forlod Jan Ståhlberg i 2018 investeringsselskabet EQT på toppen. I dag driver han Trill Impact – opkaldt efter familiens første barn – der investerer i virksomheder med klare bæredygtighedsmål.

Efter 24 succesrige år med EQT vil Jan Ståhlberg gøre Trill Impact til en global succeshistorie.

Efter næsten 24 år i kapitalfonden EQT startede Jan Ståhlberg i 2019 sit hjertebarn: Private equity-selskabet Trill Impact, der er et kommercielt projekt, hvis strategi er at bidrage til en bedre verden. Ved at investere i mellemstore unoterede virksomheder i Nordeuropa og drive virksomhedsledelse med fokus på bæredygtig udvikling og lavere klimapåvirkning vil Trill Impact skabe reel forandring.

Som stifter er Jan Ståhlberg overbevist om, at det er muligt at handle forretningsmæssigt og samtidig være en aktiv investor med bæredygtighed som udgangspunkt. Det er den tanke, der adskiller Trill Impact fra andre venturekapitalfirmaer. Hvis strategien om at bidrage til en bæredygtig udvikling i de selskaber, som virksomheden investerer i, skal lykkes, er det vigtigt at have relationer, tillid og målbarhed. Både hjerne og hjerte skal være med, hvis man skal kunne opbygge en god forretning i en ny tid.

Jan Ståhlberg har blandt andet været chef for EQT i Asien og USA og har boet i New York i tre år.

Jan Ståhlberg

Født: 1962 i Hällefors.

Familie: Tre børn og samboen Jennie.

Bor: Lejlighed i Stockholm.

Uddannelse: Civiløkonom fra Handelshøjskoen i Stockholm, studier ved MBA-programmet på New York University, Stern School of Business.

Beskæftigelse: Grundlægger og adm. direktør for Trill Impact AB 2019.

Baggrund: SKF, Ovako, medlem af det oprindelige investeringsteam ved EQT i 1995, som han forlod i 2018 som næstformand og medejer.

Engagement: Bestyrelsesmedlem i Bactiguard, ITB-medical og Trelleborg AB. Præsident for Det Svenske Skakakademi.

– Som privatpersoner begynder vi at indse, at et bæredygtigt samfund og planetens overlevelse er afgørende for vores liv i dag og for de kommende generationer. Også organisationer, politikere og virksomheder er begyndt at engagere sig. Men vi er kun i begyndelsen af den udvikling. Jeg er overbevist om, at investeringer i selskaber med bæredygtig og klimavenlig udvikling som mål kan fremskynde udviklingen. På den måde kan Trill Impact være en positiv kraft i den nødvendige transformation, siger Jan Ståhlberg.

Ambitionen er ikke beskeden. Målet er, at Trill Impact skal være en ledende global aktør inden for private equity. Jan Ståhlberg er gået et hundrede procent ind i sit nye projekt. Han ser et enormt potentiale i et hurtigt voksende investeringsområde. Måden at arbejde på kommer fra venturekapitalbranchen og hans mangeårige personlige erfaring fra industrivirksomheder og i Sverige og internationalt. Investeringerne skal give et godt afkast. Det er grundlaget. Men nøglen til succes er personligt engagement og specialistviden.

Trill Impact investerer kun i virksomheder, der bidrager til en bedre verden, og som støtter FNs mål om bæredygtig udvikling.

– Kernen i Trill Impact er vores dobbelte kompetence. Et eksempel på det er vores workshops, som vi afholder mellem ni og tre om fredagen. Der gennemgår vi tiltænkte investeringsprojekter. Vi begynder med de forretningsmæssige aspekter og det mulige afkast. Derefter går vi videre til en diskussion om, hvilket forbedringspotentiale der er i virksomheden, både hvad angår rentabilitet og muligheden for at skabe miljømæssig og social effekt. I mødet mellem venturekapitalister og bæredygtighedsanalytikere opstår der en særlig dynamik, der munder ud i problemløsning og en workshop for forandring. Det er spændende at være med i de diskussioner.

Trill Impact har adgang til Nordeas mere end 30 bæredygtighedseksperter og beskæftiger fem fuldtidsansatte bæredygtighedsanalytikere, der er godt inde i FN’s globale bæredygtighedsmål, love og regler, aktuel forskning og tekniske muligheder. De har også indgående viden om positive eksempler fra andre virksomheder og om hurtigt voksende og innovative sektorer såsom sundhedspleje, energieffektivitet og affaldshåndtering.

– Når vi diskuterer udviklingsmulighederne for forskellige virksomheder, sker der ting og sager. Tankerne og ideerne om, hvordan en bestemt virksomhed kan forbedre sig med hensyn til bæredygtighed, klimapåvirkning og sociale faktorer, giver mulighed for innovation og kommerciel udvikling. På den måde bidrager vi til at skabe værditilvækst i de virksomheder, vi investerer i.

Jan Ståhlberg er entusiastisk skakspiller og siger, at spillet har lært ham at planlægge: "Når du har foretaget dit træk, kan du ikke fortryde det eller flytte skakbrikken tilbage."

Bæredygtighedsanalytikerne deltager også i personlige møder med ledelserne i virksomhederne. En vigtig del af virksomhedens strategi er at skabe mere langsigtede relationer med beslutningstagere i de virksomheder, som Trill Impact investerer i. Det giver større incitament til at påvirke i den rigtige retning.

En af de virksomheder, som Trill Impact investerer i, er Nordomatic. I sommer blev Trill Impact majoritetsejer af virksomheden, som er Sveriges største uafhængige selskab inden for klimavenlig ejendomsautomatisering. Jan Ståhlbergs og kollegernes ambition er at bidrage aktivt til at fremskynde Nordomatics allerede stærke bæredygtighedsdagsorden. I dette tilfælde vil Trill Impact med sit fokus på impact private equity få mulighed for at leve op til sin kombination af bæredygtighed og kommerciel værdiskabelse og hjælpe virksomheden med at tage nye skridt i sin udvikling.

”Tænk, hvis vi kunne flytte en del af vores fælles pensionskapital, så der foretages flere investeringer i rentable virksomheder med fokus på bæredygtighed.”

Som grundlægger af en ny investeringsorganisation gælder det om at være tålmodig. Selv om det første år er gået efter planen, er der mere at tage fat på. Kapital fra store institutioner og pensionsfonde er meget træge størrelser.

– Tænk, hvis vi kunne flytte en del af vores fælles pensionsformue, så der foretages flere investeringer i rentable virksomheder med fokus på bæredygtighed. Naturligvis kan vi bidrage lidt på et personligt plan, men ved at være med til at opbygge virksomheder inden for en horisont på 10-20 år kan vi bidrage endnu mere til den omstilling, som vi er nødt til at foretage for vores børns skyld.

Trill Impact arbejder tæt sammen med Nordea og kan trække på viden fra bankens bæredygtighedseksperter.

Vi er midt i en megatrend, der har overskriften bæredygtighed. Det viste sig bl.a., da Larry Fink, adm. direktør i den gigantiske amerikanske kapitalforvalter Blackrock, i januar 2019 erklærede, at fokus på bæredygtighed og klimaarbejde skulle have en central rolle i forvalterens investeringer. Også Greta Thunbergs engagement og klare krav til voksenverdenen om, at det er nu, der skal handles for at redde vores fælles planet, har gjort indtryk.

– Unge virker til at være en drivende kraft i omstillingen. Forandringen er forbrugerdrevet. Flere og flere vil kræve af virksomhederne, at de arbejder med bæredygtigheds- og klimaspørgsmål. Til næste valg i Sverige vil Greta Thunberg og hendes jævnaldrende kammerater stemme og være med til at påvirke udviklingen. Det taler for, at der vil ske ting i fremtiden.

Det gør, at tiden taler for Trill Impact og de virksomheder, Trill Impact investerer i. Impact-strategier er oppe i tiden. Efter en lang karriere som venturekapitalist og medlem af det oprindelige investeringsteam ved EQT i 1995 er det nu tid for Jan Ståhlberg at betale tilbage i form af bæredygtig udvikling med henblik på de kommende generationer.

Hans personlige engagement er ægte. Det har han bl.a. vist i praksis gennem socialt engagement i Det Svenske Skakakademi, som giver unge mulighed for at spille, uanset hvilken baggrund de har. Det er noget, han sympatiserer med.

Jan Ståhlberg mener det seriøst, når han har opkaldt Impact efter familiens førstefødte: Trill. Det skal ses som et løfte om en lovende fremtid.

Tekst: Anders Ström Foto: Peter Cederling

Publiceret 01.12.2020