Bæredygtighed

Sådan bor vi i fremtiden

Da arbejdet startede i februar 2008, var opgaven tydelig for den britiske superarkitekt Sir Norman Foster: Byg verdens mest bæredygtige by! Masdar City, i ørkenen uden for Dubai, ville blive et skridt lige ind i fremtiden, fuldt selvforsynende med energi, og hvor alt affald ville blive genbrugt helt ned til opvaskevandet. Planerne var store.

Men hvad er der sket siden da? Blev det lige så godt, som verden håbede på?

Sasja Beslik, leder af Sustainable Finance hos Nordea, tog til Masdar City for at finde ud af det og for at undersøge morgendagen.

Her kan du se filmen fra Sasjas rejse!

Oops! Please enable marketing cookies to view content like this from Nordea

Mest mindeværdigt?

»Det er helt utroligt at opleve en by, hvor arkitekter, ingeniører, miljøforskere, kunstnere og økonomer samarbejdede fra dag 1 om at opbygge en bæredygtig by, hvor alt fra start til slut blev planlagt og gennemført med bæredygtighed som den vigtigste parameter. Arkitekterne har endda tænkt på ørkenvindens vinkel, da de byggede husene og gaderne.«

Hvad kan andre eksisterende byer lære af Masdar City?

 »At alt er muligt, og at det er både rentabelt og bæredygtigt at bygge på denne måde. Teknologien og færdighederne, som bruges i Masdar City, findes allerede andre steder i verden i dag. Men hvad vi især kan lære er, at systemløsninger til at håndtere udfordringer i forbindelse med klimaforandringer kræver en helt anden måde at arbejde sammen på.« 

Hvad har været Masdar Citys største udfordring?

»Man har formået at nedbringe vandforbruget (som er et stort problem i Mellemøsten) med 60 procent og energiforbruget med 40 procent, samtidig med at man har opbygget byen på helt kommercielle vilkår, dvs. rentabelt og økonomisk. Noget, der også er et vigtigt budskab til resten af verden. I 2050 vil 70 procent af verdens befolkning bo og leve i byer, så vi er nødt til at tænke helt nyt i forhold til klimaforandringer.«

Ville man kunne bygge en lignende by ud fra vores forudsætninger i Norden?

»Helt afgjort! Men det er nok i Afrika og Asien, hvor befolkningstilvæksten bliver størst, at en bæredygtig konstruktion som denne vil have størst betydning.«

Publiceret 25.05.2019