Kultur

Pandemien udfordrer demokratiet

Pandemien, der fejer hen over verden, gør ikke kun mennesker syge. Den angriber også indirekte verdens demokratier.

Det fremgår af den seneste udgave af Democracy Index fra The Economist Intelligence Unit (EIU). Undersøgelsen gennemføres årligt og vurderer demokratiets tilstand i 167 lande ud fra fem kriterier*. Undersøgelsen viser, at kun 8,4 procent af verdens befolkning bor i fuldt demokratisk udviklede lande, mens en tredjedel af alle mennesker lever under autoritære regimer.

Ud af 167 lande kan kun 23 betragtes som fuldt udviklede demokratier.

57 lande er autoritære. Værst står det til i Mellemøsten og Nordafrika. Dér menes kun Israel og Tunesien at kunne kvalificere sig som demokratier, selvom de ikke er fuldt udviklede.

I Norden kan vi glæde os over, at vi lever i den mest demokratiske del af verden. Alle nordiske lande ligger i top 7.

Det globale gennemsnitsresultat i dette års undersøgelse lå på 5,37 ud af 10 mulige. Det er det laveste gennemsnit siden demokratiindekset blev indført i 2006.

Forklaringen på det er alle de indskrænkninger i borgernes rettigheder og friheder, der er foretaget for at modvirke pandemiens fremfærd. Det har resulteret i et tab af point i de fleste af de 167 lande. Dette til trods for, at begrænsninger af den personlige frihed virker til at være blevet accepteret af befolkningen bredt, i hvert fald midlertidigt.

Som en følge heraf førte for eksempel Frankrigs "lockdowns" og nationale udgangsforbud til en lille, men alligevel betydelig reduktion i den samlede pointhøst, og landet faldt ned i kategorien "mangelfuldt demokrati".

Samtidig med, at demokratiet blev udhulet i nogle regioner og lande, blomstrede det faktisk andre steder. Da det amerikanske præsidentvalg blev afgjort i november, var valgdeltagelsen den højeste i 120 år. Af den grund fik USA sit bedste pointresultat i kriteriet for politisk deltagelse, siden indekset blev lanceret. Derimod faldt folks tillid til den demokratiske proces på grund af Donald Trumps gentagne påstande om valgsvindel.

Det resulterede i, at USA også i 2020 samlet set fik stemplet "mangelfuldt demokrati".

Men der var også lyspunkter i verden. Årets raket på den demokratiske stjernehimmel var Taiwan, der blev opgraderet til "fuldt demokrati" efter at være kravlet 20 placeringer op på den globale rangstige, fra en 31. til en 11. plads.

Verdens 20 mest demokratiske lande

Norge: 9,81

Island: 9,37

Sverige: 9,26

New Zealand: 9,25

Canada: 9,25

Finland: 9,20

Danmark: 9,15

Irland: 9,05

Australien: 8,96

Holland: 8,96

Taiwan: 8,94

Schweiz: 8,83

Luxembourg: 8,68

Tyskland 8,67

Uruguay: 8,61

Storbritannien: 8,54

Chile: 8,28

Østrig: 8,16

Costa Rica: 8,16

Mauritius: 8,14

... og de 5 mindst demokratiske

Tchad: 1,55

Syrien: 1,43

Den Centralafrikanske Republik: 1,32

Congo: 1,13

Nordkorea: 1,08

* De kriterier, der bedømmes, er: Valgproces og pluralisme, regeringens funktion, politisk deltagelse, demokratisk politisk kultur og borgerlige frihedsrettigheder.

Publiceret 03.03.2021