Bæredygtighed

Nordea-profil skal hjælpe FN med bæredygtighed

Chef for bæredygtighed i Nordea, Anders Langworth er valgt til et nyetableret finansinitiativ under FN’s miljøprogram, UNEP FI Banking Board. Vi fangede Anders på farten og fik lejlighed til at stille et par hurtige spørgsmål om opgaven med at reformere finanssekttoren.

Tillykke med din nye opgave! Hvor mange sidder der i dette forum?

– Mange tak! Vi er 12 personer, hvoraf 11 kommer fra banker jævnt fordelt verden over, og én repræsentant er fra FN. Det føles både motiverende og sjovt at være Nordens repræsentant i dette vigtige forum.

Hvad er UNEP FI Banking Board?

– Det er FNs miljøprograms finansinitiativ og står for United Nations Environment Programme Finance Initiative. Altså et globalt samarbejde, hvor ca. 300 banker, kapitalforvaltere og forsikringsselskaber er tilknyttet. Formålet er at øge fokus på bæredygtighed, dels til opsparing i form af f.eks. fonde og pension, dels i udlån til både privat- og erhvervskunder.

"Banking Board" er et forum, der vil drive den strategiske bæredygtighedsdagsorden for bankverdenen og sikre, at de næsten 200 banker, der har underskrevet de nye ”Principles for Responsible Banking”, opfylder de stillede krav.

De principper, du nævner, blev lanceret i september sidste år. Hvordan er det gået siden da?

– Det er gået over forventning. Siden lanceringen, med næsten 130 banker i september 2019, har yderligere 60 tilmeldt sig. Oprindeligt var langt over halvdelen af alle banker fra Europa, men der begynder at komme en bedre spredning med flere fra Nordamerika, Asien og Afrika.

Hvad vil du gøre som medlem af det nye forum?

– Det vigtigste lige nu er at sikre, at der er værktøjer og støtte til alle banker, store som små, til at integrere bæredygtighed på en mere systematisk måde. Vi skal også afklare, hvordan udviklingen og opfyldelsen af de opstillede mål afrapporteres til UNEP FI. Jeg har ikke noget specifikt ansvarsområde, men jeg konstaterer, at vi nordiske banker sammen med nogle meget dygtige europæiske ligger i front. Af den grund er vi nødt til at påtage os en større rolle i at inspirere og også udfordre banker i andre dele af verden.

Hvor ofte mødes I, og hvordan?

– Mindst en gang i kvartalet, og derudover har vi ekstra møder til specifikke projekter eller arrangementer. Digitale møder bliver prioriteret, også efter Covid-19, men på nogle møder, såsom den årlige generalforsamling, skal vi være fysisk til stede. Det er endnu ikke besluttet hvor. UNEP FI har sit hovedkontor i Schweiz.

Til sidst, hvordan ser du bæredygtighedsudviklingen i vores egen bank?

– Som slutbemærkning kan jeg sige, at jeg ser meget positivt på det, der sker i branchen. Det går hurtigt, og det, som har ligget lidt stille nogen tid, begynder nu at blive en naturlig del af diskussioner om fremtidige mål og strategier i alle dele af banken. Der er dog stadig meget at gøre, og vores ledelsesgruppe har sat høj fokus på bæredygtighed, så nu skal vi bare trykke på speederen!

Publiceret 12.10.2020