Bæredygtighed

Nordea og Nasdaq måler investeringers bæredygtigheds­aftryk

Sidste år indledte Nordea og Nasdaq et samarbejde om at udarbejde statistikker om bæredygtige fonde. Nu er resultatet blevet udgivet, og målet er at gøre det nemmere for vores kunder at se, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og miljøspørgsmål – og at forstå den indvirkning, ens investeringer har på miljøet.

Anders Langworth, bæredygtighedschef hos Nordea, forklarer:

– Finansverdenen har stor magt over miljøspørgsmålene, og gennem sine investeringer kan man på lang sigt påvirke virksomheders udledninger og måder at arbejde på. Det er ikke altid nemt at forstå den sammenhæng, og det er vores ansvar at informere kundernes tydeligt om den sammenhæng. Hidtil har det dog været svært at fremvise konkrete tal.

Oversigten, det såkaldte ’Bæredygtighedsaftryk’, er tilgængeligt for kunder i Private Banking, som har investeret i Nordeas bæredygtige blandede fonde og strategiske, bæredygtige porteføljer med fonde. Kunderne kan få et overblik over porteføljens aftryk, ligesom det også er muligt at se sammenligninger mellem bæredygtig og mere traditionel opsparing. Også deciderede sammenligninger såsom flyvninger til Thailand og skraldeposer er omfattet. Men hvordan måler man egentlig bæredygtighed?

– Tallene bygger på data i bæredygtighedsrapporter fra børsnoterede aktieselskaber – dvs. selskaber, der er en del af vores fonde – og måles med en metode udviklet af Nasdaq, som sidder på enorme mængder data, siger Anders Langworth.

Det, der indgår i Bæredygtighedsaftrykket, er vandforbrug, CO2-udledning, affald og fossile reserver – nogle af de vigtigste faktorer i forhold til klimaforandringerne, som er det mest presserende område inden for miljøspørgsmålet. Investeringens miljøpåvirkning beregnes ved at sammenholde investeringens størrelse med selskabernes samlede miljøpåvirkning. Hvis en person ejer 1 procent af en virksomhed, ejer denne person 1 procent af virksomhedens udledninger og affald.

I 2019 steg formuen i bæredygtige fonde med 87 procent, og ved udgangen af året lancerede man et endnu større udbud af bæredygtige fonde.

– Det går ret hurtigt nu, og vi kan tydeligt se, hvordan interessen vokser. Jeg ved ikke, om andre banker vil følge efter, men det er sjovt, at vi tør være først med denne tjeneste, siger Anders Langworth.


Dette bæredygtighedsoverblik er forberedt af NASDAQ på baggrund af Nordea's Bæredygtige beholdninger per 28/02/2020. Analysen er baseret på aktieinvesteringerne i modelportefølje, og beholdningerne er sammenlignet med NASDAQ Developed Markets og Emerging Markets indekser. Statsobligationer og virksomhedsobligationer er ikke inkluderet i dette overblik. Beregningerne er baseret på en eksempel portefølje på 1 mio. kr., hvoraf ca. 50% er investeret i aktier. Udelukkende til illustration. Dette overblik udgør ikke investeingsrådgivning. Venligst noter at værdien af investeringer kan stige og falde, og du får ikke nødvendigvis den mængde tilbage, du oprindeligt investerede. *Baseret på valutakursen 1 EUR = 7.40 DKK.

Publiceret 31.05.2020