Bæredygtighed

Nordea-analytiker: "Markedet løser klimakrisen"

Thina Saltvedt, chefanalytiker hos Nordea Sustainable Finance i Oslo.

Da coronapandemien brød ud i foråret, forsvandt Greta Thunberg* stort set fra avisernes forsider, og de store klimademonstrationer, ophørte fra den ene uge til en anden. Der skabte bekymringer om, at miljø- og bæredygtigheds­spørgsmål ville blive nedtonet, men i stedet synes coronakrisen at være blevet et alarmerende vækkeur om en verden, der er nødt til at forandre sig.

Ifølge det amerikanske finansanalysebureau Morningstar er ESG-investeringer steget med 72 procent i 2020, og selv om tendensen var tydelig allerede ved årsskiftet, er dette bemærkelsesværdige tal. I alt investeres der nu mere end 1 billion dollars globalt i bæredygtige fonde, og Europa går foran i udviklingen. Af den nye kapital, der er kommet ind i løbet af året, tegner Europa sig for 86 procent af den og USA for 14,6 procent. I resten af verden er procentdelen faktisk faldet.

– Jeg tror, at covid-19 har sat fokus på, hvordan vi håndterer varer og tjenester. F.eks. mener man jo, at virussen er blevet overført til os mennesker via levende dyr i Kina. Vi har indset, at vi er nødt til at få bedre og grundigere viden om, hvordan og hvor produkter fremstilles og derefter transporteres. I det perspektiv kan covid-19 faktisk bidrage til at øge forståelsen for, hvad der påvirker samfundet, både positivt og negativt, siger Thina Saltvedt, chefanalytiker hos Nordea Sustainable Finance i Oslo.

NY FN-RAPPORT

Investeringerne i bæredygtighed er rekordstore, det meste af verdens flyflåde står på jorden, og mange industrier har været lukket ned i lange perioder – men klimakrisen fortsætter med uændret styrke.

En nyligt offentliggjort rapport fra FN, United in Science 2020, slår fast, at selv om CO2-udledningerne faldt noget i løbet af foråret, så har koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren aldrig været så høj som nu. De seneste fem år er de varmeste, der er blevet målt i historien.

– Det har været et utroligt vanskeligt år for hele menneskeheden. Nu skal vi sikre, at genopretningen efter pandemien bliver en reel mulighed for at opbygge en bedre fremtid. Vi har brug for videnskab, solidaritet og løsninger, siger FNs generalsekretær Antonio Guterres i en kommentar.

(Læs hele rapporten her.)

Ifølge en rapport fra Blackrock, verdens største kapitalforvalter, har fonde med ESG-fokus klaret sig bedre i et globalt perspektiv end andre fonde under coronapandemien – hvad er din analyse?

– Forklaringen ligger dels i, at oliemarkedet og olieaktier er kommet under stærkt pres, hvilket ikke er så underligt, da flere og flere fravælger fossil energi, noget der er blevet ekstra tydeligt under krisen: Olie bruges hovedsageligt til transport (60 procent), og når store dele af flyflåden står på jorden, og folk holder sig hjemme, falder forbruget. Derudover er flere store finansielle aktører begyndt at indveje klimarisikoen i investeringer og lægge pres på olieselskaberne, om at de skal omlægge deres forretningsmodel og støtte Parisaftalen. Samtidig ser vi, hvordan efterspørgslen efter vedvarende energi stiger, og at omkostningerne ved at producere f.eks. sol- og vindenergi er faldet kraftigt i de sidste 10 år. Derudover er renten lav i øjeblikket, hvilket gavner projekter til vedvarende energi, der er kapitalkrævende i starten.

Du har tidligere sagt, at markedet vil løse klimakrisen – er det dét, vi ser ske lige nu?

– Ja, det er i hvert fald et skridt på vejen. Interessen for virksomheder, der kan bidrage og gøre en forskel, er steget kraftigt under pandemien. Noget, man også kan se i den voksende efterspørgsel efter sociale obligationer. Flere og flere ønsker at bruge deres kapital som et middel eller værktøj til at påvirke samfundet i en bedre retning.

Tekst: Mårten Niléhn Foto: Anki N. Grøthe

* Greta selv demonstrerer dog selv hver fredag, og den 25. september blev der også afholdt en global klimademonstration i 154 lande.

Publiceret 02.11.2020