Økonomi

Nøglen til succes – lykke

Happynomics. Skriv dig begrebet bag øret. For det drejer sig om en sammenhæng mellem muligheden for økonomisk overskud og en tilstand, som gevinst ellers sjældent knyttes til: Lykke. Hidtil har økonomerne normalt målt et lands rigdom ved at se på BNP (bruttonationalproduktet). Men kritikerne mener, at dette er et alt for mangelfuldt instrument, der ikke fortæller hele sandheden om, hvordan et land og dets indbyggere har det.

I den sammenhæng er der flere og flere, blandt andet Storbritanniens tidligere premierminister David Cameron, der taler om begrebet BNL, Bruttonationallykke.

Undersøgelser har vist, at hvis medarbejderne i en virksomhed er tilfredse med livet, betyder det 30 procent højere produktivitet og genererer 37 procent større indtægter, end hvis medarbejderne var utilfredse.

For en virksomhed kan det naturligvis betyde stor forskel, men i et nationalt perspektiv bliver tallene astronomiske. I USA anslås det, at hvad der svarer til ca. 3,5 mia. kr. årligt, går til spilde i produktionstab i den amerikanske økonomi, når medarbejderne ikke trives.

Happynomics – det er lige til at grine af …

Publiceret 26.08.2019