Bæredygtighed

New Zealand indfører velstandsbudget

Jacinda Ardern

Hvordan ved man, at et land er velstående? Det spørgsmål besvares ofte med en henvisning til BNP – et udtryk for et lands samlede økonomiske aktivitet i en bestemt periode. Og der er helt givet en stærk positiv sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og levestandard, men kritikerne mener, at BNP er et mangelfuldt redskab til at finde ud af, hvordan borgerne faktisk har det. I New Zealand har man derfor under premierminister Jacinda Ardern besluttet at inddrage nye værdier som livstilfredshed, fysisk sundhed, uddannelse og sikkerhed, når landets velstand vurderes. Det gør man for at kunne udarbejde et statsbudget, der ikke kun favoriserer den økonomiske vækst – men også folkets sundhed. 2019 er det første år, hvor New Zealand præsenterer et såkaldt velstandsbudget, og hvor effekten også måles på, hvilken virkning politiske beslutninger får på menneskers liv. Noget, som man på sigt håber vil bidrage til et mere rummeligt og velstående samfund, men også en større tillid til politikere, siger Jacinda Ardern.

Publiceret 25.05.2019