Kultur

Masser af tomater, ingen chefer

Forestil dig en virksomhed uden chefer, uden titler, hvor kollegerne bestemmer din løn, og der ikke er nogen øvre grænse for indkøb af materialer og udrustning.

Lyder det som en fuldstændig umulighed?

Chefer er jo nødvendige for at styre organisationen, så alle medarbejdere kommer til tiden og overholder budget og regler. Eller hvad?

The Morning Star Company i Californien er USA’s største og mest fremgangsrige tomatproducent med over 40 procent af markedet og en omsætning på cirka 5 mia. kroner. For 20 år siden bestemte man sig for at fjerne alle chefer og uddelegere ansvaret til den enkelte medarbejder. Siden er både omsætning og overskud blevet fordoblet.

Men hvordan driver man en virksomhed, når der ikke er nogen til at give ordrer og lede arbejdet?

Morning Star har sin egen særlige  metode, hvor hver medarbejder forpligter sig til at formulere sin egen mission, og hvordan han eller hun har tænkt sig at bidrage til virksomhedens langsigtede mål: At ”levere tomatprodukter og tjenester, der altid lever op til vores kunders høje kvalitetskrav”.

Det hele begyndte med Chris Rufer, der grundlagde virksomheden i 1970 og også var manden bag firmaets helt egen organisationsmodel. For selv om man har afskaffet alle hierarkier, så eksisterer der tydelige regler og procesbeskrivelser for f.eks. hvordan lønninger bestemmes, eller hvordan man rekrutterer eller afskediger folk. Hos Morning Star kaldes de for Colleague Letters of Understandning eller CLOU’s (på dansk: ledetråde), og de genforhandles årligt mellem medarbejderne – ikke med en chef.

Publiceret 09.09.2019