Personligt

Lær for livet

Efterhånden som vi bliver ældre, bliver vi ofte bedre til at se ting fra flere sider og påtage os mere ansvar. Men hvordan kan man udnytte denne udvikling i samfundet? Ifølge Robert Kegan, der er tidligere professor i livslang læring ved Harvard University, burde virksomheder og organisationer satse stort på læring og udvikling.

Robert Kegan, tidligere professor i livslang læring ved Harvard, mener, at mennesket gennemgår fem udviklingsstadier.

I 1968 blev den 22 år gamle Robert Kegan indkaldt til at kæmpe for USA i Vietnamkrigen. Det var direkte i strid med hans værdier, og det ændrede ikke noget, at mange omkring ham så krigen som vigtig i kampen mod kommunismen.

Han havde ikke lyst til at tage afsted.

Det lykkedes Kegan at undgå krigen, og han viede i stedet sit professionelle liv til at forklare, hvad der sker psykologisk, når voksne mennesker ikke vil tilpasse sig, men vælger at følge deres egen indre vej.

Det, der giver mening.

Chefer og ledere skal forlade tryghedszonen og blive bedre til at udvikle sig selv – ”growth mindset”.

Robert Kegan

Alder: 73 år.

Arbejde: Psykolog, forfatter og underviser.

Karriere: Tidligere professor ”Adult learning and professional development” ved Harvard Graduate School of Education, Boston.

I dag er Robert Kegan en verdensstjerne på det psykologiske felt inden for voksnes udvikling. Han har tidligere været professor i livslang læring ved Harvard Graduate School of Education i Boston og er nu pensioneret, men som underviser og konsulent er han fortsat med til at udbrede budskabet om, at dér, hvor personlig udvikling er mulig, vil folk vokse, organisationer vil blive stærkere, og kultur vil blive svær at kopiere fra andre.

Han oplever en boblende interesse omkring disse spørgsmål. Ordet "læring" har fået en central rolle i erhvervslivets vokabularium. Vi taler – i forbindelse med at skabe lærende organisationer – om ”growth mindset” i modsætning til ”fixed mindset”.

– Hvordan kan nogen være imod læring? spørger Robert Kegan retorisk, da vi mødes i Stockholm, hvor han skal holde foredrag.

– Snart vil millennials udgøre størstedelen af vores arbejdsstyrke, og de søger efter noget andet i arbejdet, noget mere end lønnen. De leder efter meningsfuldhed og personlig udvikling. De skelner ikke mellem skole og job – den form for tilfredshed, de opnår i et godt læringsmiljø, opsøger de både på arbejdspladsen og i skolen, siger han.

At imødekomme et øget behov for noget, der giver mening, hvilket indirekte omfatter behovet for øget læring, er en udfordring, men også en forudsætning for udvikling af alle organisationer.

Dette stiller krav til chefer og ledere, og de bør ikke mindst begynde at tage ansvar for deres egen udvikling.

”Læring er en meget intim aktivitet, og den skal begynde med en erkendelse af en mangel. Hvis du anbringer dig selv i en læringstilstand, viser du, at der er ting, du ikke ved.”

Hvilket kræver mod, påpeger Robert Kegan.

– Læring er en meget intim aktivitet, og den skal begynde med en erkendelse af en mangel. Hvis du anbringer dig selv i en læringstilstand, viser du, at der er ting, du ikke ved. Det betyder, at der et eller andet sted er et område, hvor du ikke er tilstrækkelig kompetent. Kun få organisationer fejrer deres egne manglende evner eller kompetencer, ikke sandt? Og de fleste kan ofte ikke lide oplevelsen af at være inkompetent eller føle sig utilstrækkelig, siger Robert Kegan.

Før interviewet sad han i møde med en svensk virksomhedsleder – nu bruger Kegan hende som eksempel på, hvad der kendetegner en "growth leader":

Robert Kegan valgte krigen fra og gik sin egen vej. I dag holder han foredrag over hele verden om, hvordan virksomheder og organisationer gennem læring kan styrke deres egen kultur.

– Hun har en klar form for nysgerrighed og interesse, der både vender indad og udad.. Hun kan lide oplevelsen af sin egen vækst og udvikling, og hun kan lide at videregive det til andre mennesker. Det kræver meget mod. Og hun har meget mod.

Samtidig med, at vi har evne til at udvikle vores læring i en voksen alder – ifølge Kegans model gennemgår mennesket fem udviklingsstadier, hvor de øverste stadier er kendetegnet ved empati og evnen til at reflektere over vores egne tanker og følelser snarere end at søge bekræftelse i gruppen – kan vi blive forhindret i at stige i graderne. For jo mere komplekse spørgsmålene bliver, jo mere anstrengende er det.

– Det, som dygtige mennesker – dvs. dem, der sidder i lederstillinger – ofte gør, er at finde deres niche og derefter beskytte sig selv bag deres viden. Jo højere du når op i organisationen, jo længere holder du dig væk fra læringstilstand. Du arbejder kun i din kompetencezone, og selv da, hvor der er mangler, beskytter du dig mod at høre om det, siger Robert Kegan og konstaterer: "That's normal life".

I robotternes og digitaliseringens tidsalder er vi nødt til at blive bedre til at være mennesker.

– Maskiner er ganske enkelt bedre til at håndtere teknologi. Så maskinerne vil i stadig stigende grad tage den del af arbejdet, hvilket betyder, at folk på arbejdspladserne skal være mindre som maskiner og mere som mennesker. En læringskultur understøtter udviklingen af mere menneskelig kompetencer, siger Robert Kegan.

Tekst: Fredrik Emdén Foto: Webb Chappell

Publiceret 24.03.2020