Økonomi

Inflationen banker på døren

De massive økonomiske hjælpepakker skaber frygt for hastigt stigende inflation og stigende renter, som normalt er gift for aktier. Men bør de stigende priser overhovet give anledning til bekymring i den nuværende situation, spørger vi seniorstrateg Simon Kristiansen.

Verden over har regeringer og centralbanker travlt med at pumpe milliarder af kroner ud i vores samfund. Det sker for at holde hånden under de forbrugere og virksomheder, som under pandemien er blevet hårdt ramt som følge af nedlukning og andre restriktioner. Ikke mindst i USA og Japan kører seddelpressen i døgndrift, hvilket nok vil give et tiltrængt økonomisk opsving, men som nu skaber fornyet frygt for en hastigt accelererende inflation og en centralbank, der bliver tvunget til handling. Det ser vi fx i USA, hvor præsident Biden har fået vedtaget nogle historisk store hjælpepakker, som giver den menige amerikaner tusindvis af dollar i hånden til øget forbrug, og hvor markedet nu forventer tidligere og hurtigere rentestigninger som resultat. 

”Vi ser det som meget sandsynligt, at den kraftigt stigende efterspørgsel blandt forbrugerne kombineret med flaskehalse på udbudssiden vil føre til en højere inflation på den korte bane. Det er helt forventeligt. Det ser vi allerede tegn på nu i den vareproducerende del af økonomien, der har oplevet en kraftig vækst, i takt med at vi bruger langt flere penge på fx elektronik og biler,” siger Simon Kristiansen.

I frie markedsøkonomier vil priserne på varer og tjenester altid svinge. Nogle priser stiger, andre falder. En vis inflation er et sundhedstegn og et udtryk for økonomisk vækst. Problemet opstår først, når priserne stiger for hurtigt og vrider armen om på centralbanken. Så kan hurtigt stigende renter blive en bremseklods for virksomhedernes indtjening og dermed også den pris, investorerne er villige til at betale for aktier i dag.  

”De midlertidige prisstigninger, vi ser i øjeblikket, kommer som følge af en kraftigt øget efterspørgsel i kølvandet på en længere nedlukning af økonomien. Det bør ikke forveksles med det vedvarende høje prispres, som skal til for at tvinge centralbankerne til handling, siger Simon Kristiansen, som forventer, at udbuddet langsomt tilpasser sig efterspørgslen.

Ifølge en undersøgelse fra den amerikanske investeringsbank Bank of Amerika har inflationen ifølge et flertal af de professionelle investorer nu afløst coronapandemien som den største trussel mod fortsat fremgang på aktiemarkedet. 

Simon Kristiansen
Seniorstrateg Simon Kristiansen. Foto: Jacob Nielsen

”Det er ikke en bekymring, vi deler. For at inflationspresset skal forblive højt, vil det kræve en normalisering af arbejdsmarkedet tilbage til en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft, hvilket så kan presse lønningerne betydeligt i vejret. Det ser vi ingen tegn på i øjeblikket. Godt nok vil beskæftigelsen stige, i takt med at restriktionerne ophæves, men det vil formentlig tage nogen tid, før arbejdsmarkedet har rettet sig helt, lyder vurderingen fra seniorstrategen, der således ikke forventer, at inflationen løber løbsk. Vi forventer derfor heller ikke at stigende inflation vil afspore aktiemarkedet. 

Investorernes forventning til øget gang i de økonomiske hjul ses også afspejlet i kurserne på aktier og obligationer. Således er aktierne globalt gået i vejret fra lavpunktet i marts, mens obligationskurserne over en bred kam er faldet, mens renterne omvendt er steget.

”Fortsætter obligationsrenterne i vejret, vil investorerne formentlig blive en smule mere forsigtige og måske endda tage et enkelt skridt tilbage. Som sagt forventer vi ikke, at inflationen kommer til at udgøre et problem for økonomierne, men det kan være en god anledning til at gå sin portefølje igennem for at se, om man er for kraftigt eksponeret mod nogle af de sektorer og aktivklasser, der risikerer at komme i modvind, hvis inflationen stiger i et tempo, der er højere, end det centralbankerne tilsigter,” lyder vurderingen fra Simon Kristiansen. 

Særligt obligationsmarkederne kan gå en hård periode i møde, da højere inflationsforventninger ofte betyder højere renter, hvilket presser især de mest sikre obligationstyper. Vi anbefaler stadig en overvægt af aktier relativt til obligationer, da det er en måde at sikre sig mod stigende inflation. På sektorniveau har vi særlig fokus på finans, råvarer og industri, der er blandt vinderne i et miljø med stigende inflation og navnlig højere renter.  

Tekst: Thomas Engelsmann

Publiceret 08.04.2021