Innovation

Hvilken algoritme skal du stemme på?

Er der brug for politikere? Eller ville det være bedre, hvis landet blev styret af algoritmer? Det hævder i hvert fald forskerne i en stor global undersøgelse, og de får delvist medhold af nobelpristageren Daniel Kahneman.

Illustration: Maja Norrby

Spørger man de europæiske vælgere, mener 51 procent af dem ifølge en undersøgelse foretaget af det internationale IE University i Spanien, at det ville være muligt at erstatte folkevalgte parlamentarikere med AI.

I undersøgelsen spurgte man 2.769 personer fra 11 lande, hvordan de ville være indstillet på at mindske antallet af nationale parlamentarikere og i stedet overlade beslutningerne til en AI, der havde adgang til samme oplysninger som de folkevalgte.

Yngre mennesker var mere åbne for ideen end ældre, og i nogle lande var man mere åben for denne model end i andre.

Hele 75 procent af de adspurgte i Kina kunne lide tanken om at erstatte parlamentarikere med AI, mens 60 procent af de amerikanske respondenter modsatte sig den.

Oscar Jonsson, akademisk chef ved IE University's Center for the Governance of Change og en af rapportens forfattere, mener, at svarene kan indikere, at troen på demokrati vakler i en tid med omvæltende modsætninger og stigende polarisering. Han siger, at det er sket efter et "langvarigt fald i troen på demokratiet som styreform.”

– Alle oplever, at politikken bliver værre, og det er tydeligvis politikerne, der får skylden. Jeg tror, at rapporten fanger tidsånden, siger Oscar Johnson til CNBC.

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman

Den verdensberømte forsker og nobelprisvinder Daniel Kahneman, der med bogen Tænk hurtigt og langsomt fik et stort offentligt gennembrud, er højaktuel med sin nye bog Støj. I den søger han forklaringer på, hvorfor vi mennesker kollektivt kan tage meget forkerte og underlige beslutninger. Mange mener, at Kahnemans tankegang vil afstedkomme en mindre revolution i organisationer og virksomheder.

Blandt andet hævder Kahneman, at algoritmer er bedre til at træffe beslutninger.

– Men jeg ønsker ikke, at bogen skal misforstås som et argument for at erstatte alle mennesker med algoritmer. Derimod kan vi lære at træffe bedre beslutninger ved hjælp af algoritmer. De gør konsekvent et bedre job, når en beslutning baseres på big data, sagde han for nylig til Dagens Nyheter.

Foto: Jon Roemer

Publiceret 30.06.2021