Factfulness

Hvilke økonomier er de grønneste i verden?

Ifølge en undersøgelse fra Yale University ligger alle de nordiske lande højt placeret, men grønnest er Danmark.

Yale har undersøgt 32 forskellige kategorier – fra klimapåvirkende foranstaltninger til luft- og vandkvalitet, men også affaldssortering eller for eksempel udledning af tungmetaller. De forskellige kategorier er derefter blevet vægtet indbyrdes ud fra, hvor meget de hver især påvirker miljøet.

Danmark ligger øverst på undersøgelsens liste, bl.a. fordi ingen andre lande i verden er så gode til at begrænse CO2-udledninger. Finland (nr. 7.) fremhæves for sit succesrige arbejde med at skabe renere vand. Sverige og Norge, der ligger på henholdsvis en 8. og 9. plads, roses for deres arbejde med deponi og genindvinding.

I et større perspektiv ser man en klar sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og miljøinitiativer. National velstand er en forudsætning for at kunne foretage en omstilling til et grønnere samfund. Det er også delvis en forklaring på, hvorfor de første 11 lande alle er fra Europa.

De grønneste i verden

1. Danmark                        82,5

2. Luxembourg                  82,3

3. Schweiz                          81,5

4. Storbritannien              81,3

5. Frankrig                         80,0

6. Østrig                             79,6

7. Finland                          78,9

8. Sverige                            78,7

9. Norge                              77,7

10. Tyskland                       77,2

11. Holland                         75,3

12. Japan                             75,1

13. Australien                   74,9

14. Spanien                        74,3

15. Belgien                         73,3

16. Irland                            72,8

17. Island                            72,3

18. Slovenien                      72,0

19. New Zealand                71,3

20. Canada                          71,0

* Det højeste samlede antal points er 100.

Publiceret 03.05.2021