Økonomi

Hedgefondenes ”short squeeze”

De seneste ugers usædvanlige begivenheder på aktiemarkedet, hvor små private investorer via et socialt medie gik sammen om at ramme hedgefonde, der udfører ”short selling”, har rejst en masse spørgsmål om mekanismerne og konsekvenserne. Kerstin Lysholm, leder af Investments i Investment Center, analyserer begivenhederne i denne artikel.

Kerstin Lysholm
Kerstin Lysholm, leder af Investments i Investment Center

De finansielle markeder har i de seneste dage set en ny form for aktivisme fra private investorers side. Det begyndte på et socialt medie, hvor små private investorer gik efter at ramme flere hedgefonde som fx Melvin Capital Management, efter at det blev klart, at de havde ”shortet” GameStop og andre aktier.

Modsat hedgefondene begyndte de private investorer i stor stil at købe aktier op i GameStop for at tage kampen op med hedgefondene. Købene fik både omsætningen og kursen på GameStop (og andre aktier som Nokia, BlackBerry og AMC) til at stige kraftigt. Men hvad er ”short selling” egentlig?

For at forstå, hvad de private investorer gjorde, skal man vide, hvad det betyder at ”shorte” en aktie. Når man ”shorter” en aktie, satser man på, at aktiekursen falder. Strategien går ud på, at man låner nogle aktier fra andre investorer, sælger dem i markedet og derefter køber dem igen, når de skal leveres tilbage til långiver. Hvis kursen er faldet, når aktierne skal købes tilbage, opnår man en gevinst. Omvendt lider man et tab, hvis kursen i mellemtiden er steget. De private investorers vedvarende køb af aktier i GameStop pressede kursen så meget op, at Melvin Capital Management led store tab.

Denne type handel kan være meget risikofyldt for investorer. Når man investerer i et specifikt selskab, skal man altid overveje, hvor meget det pågældende selskab skal vægte i ens portefølje, så risikoen styres rigtigt, og man får det forventede afkast.  I perioder, hvor aktier handler langt over det normale niveau, og kursen kan være meget høj i forhold til indtjeningsforventningerne, skal man som investor passe ekstra meget på.

Hold fokus på det langsigtede mål

Frem for alt er det vigtigt, at man fastholder sit fokus på de langsigtede mål og motiver for ens opsparing og investering. Derfor bør man vælge en portefølje, der består af en blanding af forskellige aktiver, som hen over årene giver et afkast, der øger ens formue. 

Afkast og porteføljer er ikke risikofri. Jo større risiko man tager, jo højere afkast kan man generelt opnå. Derfor er det vigtigt, at man afstemmer sin portefølje og sine afkastkrav efter, hvor meget man kan tåle at tabe. Det gælder ikke mindst i perioder med store kursudsving. For at nå det langsigtede mål skal man også fokusere på at sprede risikoen i sin portefølje både indenfor og på tværs af aktivklasserne. Ved at minimere specifikke risici forbundet med enkeltaktiver og hovedsageligt have en systematisk risikotilgang i porteføljen kan man som investor påtage sig risiko, der også giver et afkast.   

Tekst: Kerstin Lysholm

Publiceret 08.02.2021