Kultur

Håndterer kvindelige ledere covid-19 bedre?

Illustration: Maja Norrby

Hvad har New Zealand, Serbien, Taiwan og Bangladesh til fælles med Finland, Danmark og Norge? Det er eksempler på lande, der er kommet igennem de første måneder af coronakrisen med relativt få smittede og få dødsfald – set i globalt perspektiv.

Det er også lande, der styres af kvinder. To britiske økonomiprofessorer, Supriya Garikipati og Uma Kambhampati, har undersøgt sammenhængen, rapporterer World Economic Forum.

Det skal tilføjes, at vi stadig er i begyndelsen af pandemien, og at der endnu ikke er noget facit. Forskerne er også tydelige med, at det er umuligt at drage vidtrækkende konklusioner, da kun 19 undersøgte lande ledes af kvinder sammenlignet med 174 af mænd, men til trods for dette er det stadig åbenlyst, at de kvindestyrede lande ind til videre har været mere skånet for sygdommen.


For at opnå et så relevant sammenligningsmateriale som muligt har forskerne stillet nabolande op mod hinanden, hvor der er såvel demografiske som kulturelle og økonomiske ligheder, men hvor et land er ledet af en kvinde, de øvrige af mænd. Uanset, om sammenligningen er foretaget med et eller flere nabolande, er statistikken tydelig: Når der er kvinder ved roret, har der hidtil været færre dødsfald.

Ud fra dette har forskerne gjort følgende antagelse: Kvinder har tendens til at være mindre risikovillige end mænd, når det gælder menneskeliv, men har været villige til at tage større økonomiske risici ved at lukke samfundene ned tidligere.

En anden forklaring på, at lande, der ledes af kvinder, rapporterer færre dødsfald, er ifølge forskerne, at parametre som "deltagelse" og "kommunikation" har vist sig at være vigtigere for kvindelige ledere end for mænd, når det gælder lederegenskaber. Og netop god kommunikation er en hjørnesten i forbindelse med krisestyring (Lemoine 2016).

Blandt andet fremhæver man New Zealands premierminister Jacinda Ardern, der er blevet rost for sin måde at skabe tilslutning og forståelse for den opståede situation ved at kommunikere direkte med indbyggerne og besvare deres spørgsmål via f.eks. Facebook Live.

Én ting kan vi dog være helt sikre på: Vi vil se mange flere forskningsrapporter og undersøgelser i de kommende år.

Publiceret 07.09.2020