Bæredygtighed

Grønland bliver grønnere

Den hurtigt smeltende indlandsis truer med at sætte klimaet ud af spil.

Ilulissat, Grønland
Ilulissat, Grønland. Foto: Mario Tama/Getty Images

Grønland risikerer at komme til at leve op til sit navn i en nær fremtid – for verdens største ø bliver kun grønnere. I lystbådehavnen i Ilulissat flyder de små smeltende isbjerge rundt blandt motorbådene og minder om, at isen smelter hurtigere i 2000'erne, end nogen kunne have forudsagt. Ifølge den seneste FN-klimarapport er den varme ’smeltesæson’ 22 dage længere end forventet for bare godt 20 år siden.

Det er bekymrende tal. Iskappen over Grønland er verdens næststørste efter Antarktis, og hvis den smelter, ville det øge havniveauet med 7,2 meter globalt. Dértil er der endnu lang vej, men selv mindre forandringer kan påvirke Golfstrømmen og sætte klimaet ud af spil.

Hele verden mærker, at hedebølger bliver hyppigere og hyppigere. Konsekvenserne er tørke, brande, hungersnød, sygdom og øget dødelighed. En undersøgelse fra Nature viser, at 37 procent af de varmerelaterede dødsfald de sidste 30 år skyldes klimaforandringer, som igen tilskrives menneskelig udledning af drivhusgasser.

Udfasning af fossile brændstoffer kan redde 3,6 millioner liv om året, blot ved at mindske luftforureningen, ifølge WHO.

– Luftforurening og klimaforandringer har for 75 procents vedkommende den samme årsag, og det er forbrænding af fossile brændstoffer, siger Maria Neira, chef for folkesundhed i WHO.

Publiceret 01.11.2021