Bæredygtighed

"Finanssektoren spiller en vigtig rolle i miljøkampen"

Foto: Shutterstock

Efter at have haft ansvaret for klima- og energispørgsmål i Verdensnaturfonden, WWF, i 12 år begyndte Stefan Henningsson i efteråret som klimaspecialist hos Nordea, hvor han indgår i Group Sustainable Finance.

Hvad fik dig til at flytte til finansverdenen?

– To ting: Rent intellektuelt kan jeg se, at finanssektoren spiller en vigtig rolle i at reducere forbrændingen af fossile brændstoffer og bekæmpe de værste klimaforandringer. Der gøres meget, grønne obligationer er blevet rockstjernerne i obligationsbranchen, men der kan gøres mere. Vi står foran et momentum i sektoren, og jeg kunne mærke, at jeg i WWF stod lidt på sidelinjen og så på.

– Det var også tydeligt i løbet af Nordeas rekrutteringsproces, at det ikke var min økonomiske erfaring, der var vigtig, men min klimaviden. Det virker meget spændende. Her kan jeg både lære og hjælpe rigtig meget til.

Stefan Henningsson

Job: klimaspecialist hos Nordea.

Alder: 48 år.

Bor: i Åkersberga, lidt nordvest for Stockholm.

Familie: Gift, har to drenge og en pige.

Interesser: Tennis, golf, løb, tid med familien.

Miljøinteressen: Fik øjnene op for atomkraftspørgsmålet i gymnasiet og lavede projekt om forskellige energitypers påvirkning af miljøet. Læste erhvervsøkonomi og valgte en særlig miljø-studieretning efter at have hørt en forelæser tale om plast på agurker. Hans første job drejede sig om forsyningskæder inden for fødevarer.

Hvad lavede du i WWF?

– Jeg arbejdede med et innovationsprojekt i Kina, Indien og Norden, hvor vi kortlagde og identificerede teknologiske energiløsninger, der kan udkonkurrere brugen af gas, olie og kul. Jeg arbejdede også med politisk påvirkning og bidrog til dialogen med at udarbejde den svenske klimalov, der trådte i kraft i januar 2018. Og jeg hjalp til med omstillingsplaner, miljøstrategier og klimaforpligtelser i større virksomheder.

Hvorfor ansætter en bank ansætter en klimaekspert?

– Der er stort pres på den finansielle sektor for at tage klimaspørgsmålet alvorligt – både fra EU, der har udarbejdet en stor pakke til bæredygtig finansiering, ”sustainable finance action plan”, og fra civilsamfundet. Kunderne begynder at stille højere krav i lighed med interesseorganisationerne. Mange investorer har ikke foretaget skiftet til bedre energikilder. De store energiselskaber i Europa som helhed mistede halvdelen af deres markedsværdi i en femårsperiode, investeringerne gik til mindre virksomheder. Med de nye mål for udledning er vi nødt til at lægge om. Det er helt anderledes ting, der er rentable om 10 år, og det skal banken have styr på. Ellers går vi glip af muligheder og risikerer at lide tab også ved fremtidige skift. Men jeg føler mig ydmyg over for opgaven, når jeg møder alle de dygtige kolleger. Nordea er også en af de banker, der har skrevet under på, at vi skal overholde ambitionen i Parisaftalen fra 2015.

Stefan Henningsson, klimaspecialist hos Nordea, Sverige.

Og hvordan ser dine arbejdsopgaver ud?

– Jeg koordinerer Nordeas arbejde med omstillingsrisici – når nye teknologier overtager de gamle, er der en risiko for at sidde tilbage med de gamle teknologier – og med den fysiske risiko ved global opvarmning, f.eks. oversvømmelser og ekstremt vejr. Der er mange brancher, der er afhængige af jorden og vejret, og det skal vi som bank og investor tage hensyn til. Og så deltager jeg i arbejdet med at overvåge og indberette økonomiske virkninger af f.eks. reduktionen af udledninger.

Hvordan kan en bank påvirke klimaet?

– Vi kan investere mere i klimavenlige løsninger og helt stoppe med at investere i kulkraft eller i virksomheder, der er afhængige af kul. Vi kan stille krav fra investor- eller långiverside om mindsket udledning. Vi kan yde private kunder gunstigere lån – det gør vi allerede i dag – altså grønne billån og bedre lånevilkår på miljøklassificerede huse. For at nævne et par eksempler.

Hvad er det vigtigste problem at gå i gang med?

– Hurtig mindskning af udledningen. Og at politikere og aktører som banker og store virksomheder hæver overlæggeren og implementerer.

Hvad er dine tanker i forhold til fremtiden, håb eller fortvivlelse?

– Det giver mig håb, at mange investorer sætter foden ned, og det gør mig fortvivlet, at alt for få af landene med store udledninger agerer effektivt nok. I flere af de store lande går tingene meget langsomt. Men der er en græsrodsbevægelse, og i f.eks. USA bliver Trump trodset af  både stater og byer. De udgør mere end halvdelen af befolkningen. Derudover mindskes kulkraften i både USA og Europa hurtigere end nogensinde før.

Har du et klimaråd til bankens kunder?

– Vi taler om “bøffen, bilen, boligen, butikken og børsen” – alting, med hensyn til hvordan vi spiser, bor, handler og transporterer os selv, spiller en stor rolle. Men regn også med vigtigheden af aktiemarkederne. Kig grundigt på fondene og skift, hvor du kan. Nordea er rangeret som en af verdens mest bæredygtige banker og har et stort udvalg af bæredygtige investeringsmuligheder. Tal med din rådgiver om det.

Publiceret 03.04.2020