Innovation

Det blæser den rigtige vej!

Vindmøller så store som Eiffeltårnet kan på nogle årtier udgøre en stor del af vores globale energiforsyning. Det Internationale Energiråd (IEA) spår milliardinvesteringer og hurtig teknologisk udvikling.

– Potentialet er enormt, især for havvindmøller, siger Thina Saltvedt, chefanalytiker for Sustainable Finance i Nordea. .

I skyggen af klimaforandringerne er der et enormt ønske om grønne energikilder. Hvis verden skal klare omstillingen til en fossilfri fremtid, er der behov for flere alternativer end vandkraft og solenergi.

– Vi har brug for alle former for vedvarende energi. 80 procent af dagens energiforbrug kommer fra fossile kilder, siger Saltvedt. 

”Potentialet er enormt, især for havvindmøller”, siger Thina Saltvedt, chefanalytiker for Sustainable Finance i Nordea.

I visse dele af verden, som i Danmark og Tyskland, er der allerede et stort antal vindmøller. Men de er også så små, at de kun spiller en marginal rolle ud fra et globalt perspektiv. 

Når der nu bygges højere møller og kraftigere turbiner, som også kan bruges til søs, kan man revolutionere branchen, forudsiger IEA. Havvindmølleparker tegner sig i øjeblikket kun for 0,3 procent af den globale energiproduktion. Især Kina, som har de største vindkraftanlæg i verden, har vist, at de er på forkant på dette område.

Thina Saltvedt siger, at det største potentiale findes i de enorme flydende vindmølletårne, der er ved at blive udviklet. Den type møller forstyrrer hverken mennesker eller fiske- og fuglelivet og kan flyttes efter behov. Men de vil formentlig ikke være klar til at blive taget i kommerciel brug før omkring 2030.

Tidligere end dette, måske omkring 2025, vil vi dog kunne se kæmpemøller, der står på bunden af havet i bl.a. Norge, der drager fordel af deres ekspertise fra offshore-rigge og den lange kyststrækning. Sverige og Finland har lidt længere vej at gå, ifølge Saltvedt. 

Men når det gælder traditionel vindkraft, dvs. primært produceret på land, har Sverige taget kæmpeskridt. Ved halvårsskiftet var den blå-gule vindkraftproduktion lige så stor som Danmarks og Norges tilsammen, ifølge brancheorganisationen Energiföretagen. Vind er dermed den tredjestørste kilde til elproduktion i Sverige efter kernekraft og vandkraft. 

Publiceret 09.12.2019