Kultur

Børn af velhavere har større ordforråd

I fire-femårsalderen kan et udviklet barn have et ordforråd på 6.000 ord. Desværre gælder det ikke de fleste. Men hvad afgør et barns sprogfærdigheder? At tale med barnet er f.eks. meget mere effektivt end at lade tv'et stå for børnepasningen. Men også familiens socioøkonomiske status og omstændigheder er afgørende. Ifølge tidsskriftet The Economist, der henviser til et 10-årigt nærstudie af børn, kan der i et treårigt barns ordforråd være op til 3.000 ord til forskel – og man kunne tydeligt se, at et rigt eller fattigt hjemmemiljø var afgørende. Helt ned i en alder af 18 måneder var børn fra socioøkonomisk udsatte miljøer allerede flere måneder bagefter i udviklingen. Derefter fulgte forskellene forholdsmæssigt med op i skolealderen, hvor et begrænset ordforråd gav dårligere karakterer.

Heldigvis er det muligt at vende udviklingen. Erfaringerne har f.eks. igangsat det innovative system Language Environment Analysis, LENA, der tæller og analyserer indspillede ord i løbet af en dag. Politisk er man også begyndt at diskutere indførelse af tidligere førskolestart for børnene for at vænne dem til at opholde sig i levende miljøer. Men det bedste råd af dem alle er at begynde allerede derhjemme med at indlede egentlige samtaler ved at sige: ”Nu er det tid til at gå en tur, hvad er det så, vi skal gøre?” Og ikke med det kommanderende: ”Tag sko på!”

Publiceret 28.10.2019